tisdag 21 augusti 2012

Drömland: Ungern - Om sverigedemokratisk kulturpolitik

Sverigedemokraternas kulturpolitik har hittills varit ett tomt pappersark med korslagda knätofsar på. Deras försök att attrahera hembygdsrörelsen misslyckades fatalt och deras runtlallande i folkdräkter har knappt setts som charmigt. Att de vill lyfta kulturarvsfrågorna måste ses som något positivt men att de ställer denna politiska prioritering mot exempelvis satsningar på internationellt kulturutbyte väger betydligt tyngre. På det hela taget har ett löjets skimmer seglat kring över Sverigedemokraterna i kulturpolitiken hittills. Nu finns dock en ambition att ta ett lite större grepp, dra upp de blågula hosorna och göra mer.

I en intervju som Patrik Ehn, SD-gruppledare i Västra Göraland och valberedare för SD gjort med Kulturnyheterna försöker han utveckla sin och Sverigedemokraternas syn på kulturpolitiken. Det anmärkningsvärda är att han nämner Ungern som ett exempel på vilka länder han tycker är föregångare i kulturpolitiken. Jag blev själv väldigt upprörd när jag förstod hur inspirerad Lena Adelsohn Liljeroth är av sin danske kollega Uffe Elbaek.

Ungern har utmärkt sig i kulturpolitiskt genom att ha en stark ideologisk styrning av kulturlivet. Detta har bland annat resulterat i politiska tillsättningar av chefsposter inom kulturlivet. Den utveckling som skett i Ungern de senaste åren har bland annat kritiserats av Amnesty och EU-kommissionen. Till SVT:s Kulturnyheterna säger Patrik Ehn:
  • När vi får mer politiskt inflytande kommer kulturplanen att se annorlunda ut. Får vi dessutom inflytande över tillsättning av chefstjänstemän och verksamhetschefer, då kommer vi att försöka rekrytera kulturchefer som kan och vill genomföra våra kulturpolitiska mål.
Detta är ett uppenbart hot om vad som skulle hända om detta partis kulturpolitiska vision realiserades. Vad som öppet sägs av Patrik Ehn är att han skulle önska sig ett kulturliv styrt av staten, något vi i Sverige hittills lyckats undvika i stor mån. Staten har varit en finansieringskälla men vi har hela tiden genom olika system försökt se till att staten inte ska kunna lägga sig i hur projekten man ger pengar till fortlöper och utvecklas. Detta är en viktig princip som bland annat förklarar hur vi i Sverige kan ha en statligt finansierad reklamfri television som ändå inte är statsstyrd.

Om en sak håller jag med Ehn, Ungern är ett intressant politiskt exempel. Dock har jag och Ehn lite olika inställningar till varför Ungern är ett intressant politiskt exempel. Enligt mig är ett kulturpolitiskt system där staten styr över hela kulturutbudet väldigt obehagligt och ett hot mot det fria kulturlivet, Ehn å sin sida vill gärna peta folk från chefsposter av politiska skäl.

En sak står klart från och med idag. Om Sverigedemokrater får något inflytande över kulturpolitiken i Sverige och över tillsättning av chefer inom kulturlivet kommer man inte att tveka att styra med järnhand. Det fria ordet som jag håller med SD om inte är speciellt fritt idag kommer med en röst på dem 2014 att inom kulturvärlden innebära det fria ordet att säga det den politiska makten vill att man ska säga.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar